Privacy Statement


Privacy Statement

YM-Models, gevestigd aan Steenbokstraat 80, 1622 BP HOORN, is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens door dit bedrijf, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jolien Ursem is de verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming van dit bedrijf.


Persoonsgegevens die ik verwerk

YM-Models verwerkt persoonsgegevens. Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij een aantal persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een correcte bedrijfsadministratie. Daartoe verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam,
  • Adresgegevens,
  • Telefoonnummer,
  • E-mailadres,
  • IBAN,
  • Geboortedatum, indien van toepassing m.b.t. leeftijdscontrole bij activiteiten,
  • Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer.


Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Deelnemers aan al mijn bedrijfsactiviteiten dienen meerderjarig te zijn en dienen dit bij aanvang van de activiteit te kunnen aantonen door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er is geen intentie om via mijn website, mijn activiteiten of mijn diensten gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd. Het ontbreekt mij aan een directe controle op leeftijden van bezoekers aan de websites. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen. Wanneer er vermoeden bestaat dat YM-Models onbedoeld persoonsgegevens van minderjarigen heeft verzameld, neem dan contact via info@ym-models.com en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.


Waarom vraag ik persoonsgegevens?

YM-Models verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:Afhandelen van facturen en betalingenLeveren van diensten,Verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen,Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van mijn diensten,Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden,Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat.


Bewaartermijn

YM-Models zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen. De bewaartermijn is maximaal twee jaar, gerekend vanaf de datum van het laatte onderlinge contact, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.


Cookies en websitegebruik

De webdiensten van YM-Models gebruiken uitsluitend technische en functionele cookies. Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de webdiensten. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn websites wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gevolgen hebben voor de wijze waarop mijn website op jou scherm verschijnt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ym-models.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door de betreffende persoon wordt gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij adviseer ik jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. YM-Models zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

YM-Models neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via info@ym-models.com